Overige nieuwsberichten

02 Mar 2018
Windmolens en zonnepanelen wekken weer meer stroom op

2 maart 2018

In Nederland is vorig jaar ruim 10 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan het jaar ervoor. Zowel de productie van zonne- als van windenergie nam toe, die van biomassa juist iets af.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam de totale productie van duurzame elektriciteit uit op 17 miljard kilowattuur (kWh), tegen 15 miljard kWh in 2016. Het aandeel duurzame energie in de totale stroomproductie nam daarmee toe van 12,5 naar bijna 14 procent.

Windmolens nemen nog altijd het leeuwendeel van de productie van hernieuwbare energie voor hun rekeni...

Lees meer
30 Jan 2018
'Omschakeling naar duurzame warmte voor veel huiseigenaren te duur'

30-01-2018

De omschakeling van gas naar duurzame warmte is voor veel huiseigenaren niet te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Milieudefensie heeft laten verrichten. Daarom zou de overheid bij moeten springen, stelt de milieuclub.

Investeringen in alternatieve warmtebronnen, zoals een elektrische warmtepomp, lopen voor een standaard rijtjeshuis al snel op tot ongeveer 18.000 euro.

''Huiseigenaren kunnen zich niet altijd een warmtepomp of een goed geïsoleerd huis veroorloven, zelfs als ze dat graag zouden willen. Mensen met minder geld kunnen daardoor in de problemen raken. Dat vinden wij...

Lees meer
25 Jan 2018
Kamer wil zo snel mogelijk gasloze nieuwbouw

25 januari 2018

Een meerderheid in de Tweede Kamer maakt haast met het regeringsvoornemen nieuwbouwhuizen niet langer standaard op gas aan te sluiten.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dienen hiervoor gezamenlijk een voorstel in en werden hierin gesteund door GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en SGP.

Daarin staat dat nieuw te bouwen huizen niet langer automatisch worden aangesloten op het gasnet zoals dat nu nog bij wet is geregeld.

De indieners willen zo vaart maken met de transitie naar duurzame energie. Ook moet het gebruik van Gronings gas zo verminderen.

Minister Er...

Lees meer
18 Jan 2018
Westerstorm blaast op tientallen plaatsen zonnepanelen van het dak

18 januari 2018

De redactie van Solar Magazine krijgt momenteel tientallen meldingen van zonnepanelen die van daken vliegen, al dan niet met dak en al. Een greep uit de ontvangen video's en berichten.

De Westerstorm die in Nederland tot meerdere doden heeft geleid, laat ook zijn sporen op de Nederlandse daken achter. Diverse pv-installaties zijn gesneuveld, onder meer doordat vele daken weggeblazen zijn.

Westerstorm blaast zonnepaneel van het dak

https://www.youtube.com/watch?v=VwWAOpGjKSc

Zware westerstorm houdt huis in Zwartewaterland

https://www.youtube.com/watch?v=Mq59iS9N1u0

...

Lees meer
17 Jan 2018
EU-parlement scherpt energiedoelen aan om klimaatafspraken te halen

17-01-2018

In 2030 moet het energieverbruik in de Europese Unie met 35 procent zijn gedaald. Ook moet in dat jaar ten minste 35 procent van de energie duurzaam zijn opgewekt.

Dat vindt het Europees Parlement, dat gaat daarmee de strijd aan met de EU-ministers die percentages van respectievelijk 30 en 27 voldoende vinden.

De lidstaten en het parlement moeten nu onderhandelen over de maatregelen die tot 2030 moeten worden genomen om de internationale klimaatafspraken te halen.

Gerben-Jan Gerbrandy van D66 zegt: ''Europa staat voor drie grote uitdagingen: energie is op dit moment te vies, te duur...

Lees meer
29 Dec 2017
Winning zonne-energie met 40 procent toegenomen

29-12-2017

Dit jaar is aanmerkelijk meer duurzame stroom opgewekt dan in 2016. De winning van zonne-energie steeg op jaarbasis met 40 procent.

Dat blijkt uit jaarcijfers van energieopwek.nl, een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland.

Via windmolens werd een derde meer energie opgewekt dan een jaar eerder. Windpark Gemini ten noorden van de Waddeneilanden droeg voor een groot deel bij aan deze toename.

Van alle stroom die in Nederland is opgewekt, is momenteel 10 procent duurzaam.

Opwekking

Naast wind en zon wordt ook biogas daarv...

Lees meer
18 Dec 2017
Auto-industrie geeft gas met elektrische modellen

18-12-2017

 

Bijna alle automerken zijn inmiddels wel actief met de ontwikkeling van een elektrisch model. In de loop van de komende jaren rollen die van de band. Een van de merken die het groot aanpakken is Volkswagen, dat de komende vijf jaar maar liefst 32 elektrische modellen wil presenteren.

Volkswagen heeft de datum bekendgemaakt wanneer haar eerste nieuwe elektrische model in productie wordt genomen: in november 2019 start de productie van de Volkswagen ID. Die moet voor een prijsdoorbraak gaan zorgen, er wordt gesproken over een basisprijs van €20.000,- bij prestaties d...

Lees meer
14 Nov 2017
Btw-teruggaveregeling zonnepanelen blijft voorlopig onveranderd

14-11-2017

De Centrale BTW Teruggave en Holland Solar melden dat de btw-teruggaveregeling voor zonnepanelen voorlopig onveranderd blijft.

‘Er is op het internet een gerucht geweest dat het einde van de btw-teruggaaf voor zonnepanelen in zicht is door een mogelijke aanpassing van de kleine ondernemersregeling’, vertelt Romano Hagen van De Centrale BTW Teruggave. ‘Naar aanleiding van het gerucht zijn veel vragen gekomen.’

Binnen Europa geldt de zogenoemde btw-richtlijn. Deze richtlijn is bedoeld voor harmonisatie van de btw-wetgeving van de afzonderlijke lidstaten. In de richtlijn is ook een kle...

Lees meer
07 Nov 2017
Geen rol voor aardgas na 2035 in de Europese Unie

7-11-2017

Als we in de Europese Unie doorgaan met het verstoken van kolen, olie en gas in het huidige tempo, is de limiet voor de hoeveelheid CO2 die we nog mogen uitstoten al over negen jaar bereikt. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie en Friends of the Earth dat is uitgevoerd door Professor Kevin Anderson en dr. John Broderick van het Tyndall klimaatcentrum. Zij hebben uitgerekend wat het Klimaatakkoord van Parijs betekent voor het gebruik van fossiele brandstoffen in de Europese Unie. 

Het rapport is dinsdag gepubliceerd in twaalf Europese landen in aanloop naar de Klimaattop in Bon...

Lees meer