Overige nieuwsberichten

29 Jun 2018
Ruim helft Nederland schat terugverdientijd zonnepanelen te hoog in

29-6-2018

Meer dan de helft van de Nederlands schat de terugverdientijd van zonnepanelen fors te hoog in. Dit blijkt uit het jaarlijkse energieonderzoek van EasySwitch.nl onder 1.015 Nederlandse huishoudens.

Ongeveer een derde van de ondervraagden denkt dat zonnepanelen duurder zijn dan 5.000 euro en maar liefst 12 procent verwacht een kostenplaatje van meer dan 10.000 euro voor een gemiddeld gezin. De werkelijke kosten zijn volges EasySwitch.nl enkele duizenden euro’s.

Meer dan de helft van de Nederlanders denkt dat de terugverdientijd 10 jaar of langer duurt, waarvan iets minder dan de helft...

Lees meer
29 Jun 2018
58 procent Nederlanders vindt dat iedereen zonnepanelen moet hebben

29-06-2018

Meer dan de helft (58 procent) van de Nederland vindt dat iedereen zonnepanelen zou moeten hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Essent onder meer dan 1.000 Nederlandse huiseigenaren.

Van de huizenbezitters die geen zonnepanelen hebben, overweegt 44 procent ze aan te schaffen. 14 procent van de huiseigenaren die aangeeft geen zonnepanelen te willen kopen, zegt wel zonnepanelen te overwegen als zij deze kunnen huren.

Meer dan de helft (58 procent) van de respondenten vindt dus dat iedereen zonnepanelen zou moeten hebben. Met name omdat het volgens hen de opwarming van de aarde tegenga...

Lees meer
21 Jun 2018
'Forse belastingverhoging nodig om van aardgas af te komen'

21-06-2018

Er is een belastingverhoging van ongeveer 75 procent nodig om particulieren, bedrijven en woningcorporaties zo ver te krijgen dat ze hun woning en bedrijfsgebouwen van het aardgas afkoppelen. Om de aanschaf van elektrische warmtepompen financieel aantrekkelijk te maken, moet de belasting op stroom juist met meer dan 50 procent omlaag.

Volgens de Volkskrant wordt dit plan vrijwel zeker opgenomen in het Klimaatakkoord, zo zeggen deelnemers aan de klimaattafel van Diederik Samsom tegen de krant. Het Klimaatakkoord moet ervoor zorgen dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 203...

Lees meer
20 Jun 2018
Akkoord over terugdringen energieverbruik in Europa

20-06-2018

Europese landen moet hun energieverbruik flink gaan terugdringen. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar na maanden onderhandelen een politiek akkoord over gesloten.

In de plannen staat dat er in 2030 ten opzichte van 2007 zeker 32,5 procent aan energie bespaard moet worden. Die doelstelling kan vanaf 2023 nog worden verhoogd. Het parlement had ingezet op 35 procent.

De meeste EU-landen waren niet zo toeschietelijk. De lidstaten krijgen nu de wettelijke plicht om plannen te maken voor het halen van de doelstelling.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy heeft meeond...

Lees meer
16 Jun 2018
Minister Wiebes: salderingsregeling zonnepanelen vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar

16 juni 2018

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie en de terugverdientijd blijft daarbij circa 7 jaar.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidiepl...

Lees meer
25 May 2018
Fors meer volledig elektrische auto's in Nederland

25-5-2018

Nederland telde begin dit jaar zo'n 22.000 volledig elektrische personenauto's. Dit komt neer op een toename van bijna 60 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Aan het begin van 2017 reden nog ongeveer veertienduizend volledig elektrische auto's op de weg in Nederland, blijkt vrijdag uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal deels elektrische auto's, de zogenoemde plug-inhybrides, steeg volgens het CBS met 1,6 procent naar 97.000 exemplaren.

Daarmee reden volgens het statistiekbureau op 1 januari 2018 in totaal zo'n 120.000 auto's met een st...

Lees meer
23 Apr 2018
Merendeel woningen kan volgens Milieudefensie in 2030 gasloos zijn

23-4-2018

Als er niets verandert aan het huidige energiebeleid, zal volgens Milieudefensie slechts 20 procent van de Nederlandse woningen in 2030 gasloos zijn. Dat is het jaar waarin de Groningse gaskraan wordt dichtgedraaid.

Milieudefensie komt daarom met ideeën die de overgang naar wonen zonder aardgas moeten versnellen. Daarmee kan volgens de organisatie over twaalf jaar 80 procent van de woningen gasloos zijn.

Het pakket aan ideeën is breed opgezet en bedoeld voor huizenbezitters, huurders, bijstandsgerechtigden, gemeenten en het Rijk. Zo gaat een van de voorstellen over een lagere rente o...

Lees meer
19 Apr 2018
SER adviseert meer scholing voor specifieke beroepen bij energietransitie

19-4-2018

Om tot een maatschappij te komen waarin veel meer duurzame energie wordt opgewekt en minder CO2 wordt uitgestoten, moet er veel meer worden gedaan om mensen op te leiden en om te scholen voor specifieke beroepen. Dat stelt de Sociaal Economische Raad (SER) in een donderdag verschenen advies.

Om de energietransitie tot een succes te maken moeten er in bepaalde beroepsgroepen duizenden vacatures worden vervuld, aldus de SER. Zo moeten er bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen worden gemaakt en geplaatst, slimme meters in woningen worden geplaatst en huizen worden aangepast en geïsolee...

Lees meer
10 Apr 2018
Duurzaamheid wordt vast onderdeel bij woningtaxaties

10-4-2018

Het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs (NRVT) neemt de Energiebesparingsverkenner van RVO.nl op in zijn taxatierapporten. De uitkomsten van de Energiebesparingsverkenner komen per 1 april als bijlage bij het taxatierapport.

De Energiebesparingsverkenner is een online rekenmodule met maatregelen voor verbetering van het energielabel of de Energie-Index, verhogen van het wooncomfort en verlagen van de energierekening. Met de contantewaarde-berekening geeft de verkenner inzicht in de besparingen op lange termijn. Ook bevat het rapport maatregelen voor energieneutraal en aardgasvrij w...

Lees meer