Overige nieuwsberichten

16 Jun 2018
Minister Wiebes: salderingsregeling zonnepanelen vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar

16 juni 2018

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie en de terugverdientijd blijft daarbij circa 7 jaar.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidiepl...

Lees meer
25 May 2018
Fors meer volledig elektrische auto's in Nederland

25-5-2018

Nederland telde begin dit jaar zo'n 22.000 volledig elektrische personenauto's. Dit komt neer op een toename van bijna 60 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Aan het begin van 2017 reden nog ongeveer veertienduizend volledig elektrische auto's op de weg in Nederland, blijkt vrijdag uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal deels elektrische auto's, de zogenoemde plug-inhybrides, steeg volgens het CBS met 1,6 procent naar 97.000 exemplaren.

Daarmee reden volgens het statistiekbureau op 1 januari 2018 in totaal zo'n 120.000 auto's met een st...

Lees meer
23 Apr 2018
Merendeel woningen kan volgens Milieudefensie in 2030 gasloos zijn

23-4-2018

Als er niets verandert aan het huidige energiebeleid, zal volgens Milieudefensie slechts 20 procent van de Nederlandse woningen in 2030 gasloos zijn. Dat is het jaar waarin de Groningse gaskraan wordt dichtgedraaid.

Milieudefensie komt daarom met ideeën die de overgang naar wonen zonder aardgas moeten versnellen. Daarmee kan volgens de organisatie over twaalf jaar 80 procent van de woningen gasloos zijn.

Het pakket aan ideeën is breed opgezet en bedoeld voor huizenbezitters, huurders, bijstandsgerechtigden, gemeenten en het Rijk. Zo gaat een van de voorstellen over een lagere rente o...

Lees meer
19 Apr 2018
SER adviseert meer scholing voor specifieke beroepen bij energietransitie

19-4-2018

Om tot een maatschappij te komen waarin veel meer duurzame energie wordt opgewekt en minder CO2 wordt uitgestoten, moet er veel meer worden gedaan om mensen op te leiden en om te scholen voor specifieke beroepen. Dat stelt de Sociaal Economische Raad (SER) in een donderdag verschenen advies.

Om de energietransitie tot een succes te maken moeten er in bepaalde beroepsgroepen duizenden vacatures worden vervuld, aldus de SER. Zo moeten er bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen worden gemaakt en geplaatst, slimme meters in woningen worden geplaatst en huizen worden aangepast en geïsolee...

Lees meer
10 Apr 2018
Duurzaamheid wordt vast onderdeel bij woningtaxaties

10-4-2018

Het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs (NRVT) neemt de Energiebesparingsverkenner van RVO.nl op in zijn taxatierapporten. De uitkomsten van de Energiebesparingsverkenner komen per 1 april als bijlage bij het taxatierapport.

De Energiebesparingsverkenner is een online rekenmodule met maatregelen voor verbetering van het energielabel of de Energie-Index, verhogen van het wooncomfort en verlagen van de energierekening. Met de contantewaarde-berekening geeft de verkenner inzicht in de besparingen op lange termijn. Ook bevat het rapport maatregelen voor energieneutraal en aardgasvrij w...

Lees meer
08 Apr 2018
Energietransitie, mag het ietsje meer zijn? 2

8-4-2018

Sinds mijn vorige column van amper een paar weken terug over de klimaatopgave, energietransitie en de circulaire economie hebben de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opgevolgd. De gaswinning in Groningen wordt definitief stopgezet. Er komen nieuwe windmolenparken, er is inmiddels een interbestuurlijk programma en er komen regionale energie- en klimaatstrategieën. Prima, natuurlijk. Positief. Maar is dit wel voldoende? Komen we er hiermee of moet het gewoon toch een ietsje meer zijn? Deel twee in een serie van drie columns over de energietransitie.

# vanhetgaslos

Het grote nieuws was...

Lees meer
05 Apr 2018
Meer investering in zonne-energie dan in fossiel en nucleair samen

5-4-2018

 

Vorig jaar werd er wereldwijd voor 98 gigawatt aan nieuwe zonne-capaciteit geïnstalleerd. Dat is een record, en veel meer dan er aan nieuwe capaciteit voor fossiele of nucleaire energie werd bijgebouwd. Ook andere schone energiebronnen zitten in de lift.

 

Zonne-energie trok vorig jaar veel meer investeringen aan dan welke andere energie-technologie dan ook: 160,8 miljard dollar - een stijging met 18 procent. Dat is een flink meer dan de 103 miljard die wereldwijd in nieuwe steenkool- en gascentrales werd gepompt. Zonne-energie is op zichzelf goed voor 57 procent van alle invester...

Lees meer
29 Mar 2018
Kabinet wil gaswinning Groningen uiterlijk in 2030 stopzetten

29-3-2018

Het kabinet wil dat de gaswinning in Groningen het komend decennium helemaal wordt stopgezet en is hier maatregelen voor aan het nemen. Dit gaat stapsgewijs, laat premier Mark Rutte donderdag weten.

De Nederlandse gasproductie is op dit moment 21,6 miljard kuub per jaar. Uiterlijk in 2022 zou dit onder 12 miljard kuub per jaar moeten liggen. In "het komend decennium" moet de gaswinning naar nul.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde in februari om de gaswinning terug te brengen naar die 12 miljard per jaar. Zo zou de kans op (zware) aardbevingen in de provincie lager komen te...

Lees meer
28 Mar 2018
'Over drie jaar geen traditionele cv-ketel meer'

28-3-2018

De traditionele cv-ketel om je huis mee te verwarmen gaat verdwijnen. Tenminste als het aan energiebedrijven, milieuorganisaties en de installatiebranche ligt. Ze willen dat woningeigenaren vanaf 2021 hun cv alleen nog kunnen vervangen door een (hybride) warmtepomp of een andere duurzame manier van verwarming. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is positief over warmtepompen, maar waarschuwt ook.

Een manifest waarin de coalitie van bedrijven en organisaties hun oproep doen, wordt vanmiddag aangeboden aan Diederik Samsom, die betrokken is bij de totstandkoming van het nieuwe Nati...

Lees meer