Overige nieuwsberichten

04 Dec 2013
BTW teruggave zonnepanelen voor particulieren

Bron: belastingdienst.nl

Particuliere klanten met zonnepanelen die energie leveren aan hun energieleverancier, kunnen door een uitspraak van het Europese Hof worden aangemerkt als ondernemer voor de BTW. Met andere woorden, deze klanten kunnen de BTW voor de aanschaf en installatie van hun zonne-energiesysteem terug vragen. 

De Belastingdienst merkt een particulier aan als BTW ondernemer als deze voldoet aan de voorwaarden dat er regelmatig en tegen vergoeding stroom wordt terug geleverd aan het energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruik aansluitingen (3x80A). De installatie is opge...

Lees meer
05 Nov 2013
Zelf energie opwekken groeit explosief

Het aantal Nederlanders dat zelf energie opwekt of investeert in duurzame energieprojecten groeit explosief. Circa 110.000 huishoudens* wekken momenteel zelf stroom op, vooral via zonnepanelen. Twintig procent van deze zelfopwekkers is klant bij duurzame energieleverancier Greenchoice. Nog eens tienduizenden Greenchoice-klanten doen actief mee in windenergieprojecten. Greenchoice verwacht dat deze aantallen in 2014 verder zullen stijgen.

Voor wie geen dak heeft om zonnepanelen op te leggen zijn er uitstekende alternatieven om bij te dragen aan meer duurzame energie. Tienduizenden Greenchoice-k...

Lees meer
29 Oct 2013
E-mail redactie Solar Magazine 'roodgloeiend' over losgewaaide zonnepanelen

De e-mail van de redactie van Solar Magazine stond gisteren 'roodgloeiend' met e-mailberichten van attente lezers die de redactie meldde dat er in hun nabijheid zonnepanelen van het dak losgekomen waren. De meldingen lijken koren op de molen te zijn van de brede roep om kwaliteit in de sector daar het vermoedelijk in veel van de gevallen zal gaan om ondeugdelijk bevestigde zonnepanelen. Het zal de roep om de verdere uitrol van het keurmerk Zonnekeur en het onderliggende certificaat Zon-PV (een zogenaamde SEI-erkenning) versterken.

Enkele voorbeelden van berichten die de redactie berei...

Lees meer
14 Oct 2013
Laag Btw-tarief verlengd tot eind 2014

Het lage Btw-tarief voor renovatie en energiebesparing wordt verlengd tot eind 2014.

De maatregel maakt deel uit van de afspraken die het kabinet gemaakt heeft met de oppositie om een meerderheid te vinden voor de begroting in de Eerste Kamer. Hiermee blijft het arbeidsdeel van verbeteringen aan gebouwen 15% goedkoper dan in het hoge Btw-tarief. De tijdelijke verlaging zou aanvankelijk op 1 maart aflopen. De afgelopen maanden hebben brancheverenigingen Uneto-VNI (installateurs) en Bouwend Nederland (aannemers) driftig gelobbyd voor verlenging van deze maatregel. Niet alleen omdat de branches i...

Lees meer
14 Oct 2013
Energierekening wordt probleem voor één op de vijf huishoudens

In één op de vijf huishoudens in Nederland bestaan zorgen over de vraag of zij hun energierekening kunnen betalen. Tegelijkertijd weet bijna de helft van de Nederlanders niet of ze jaarlijks geld terugkrijgen of moeten bijbetalen. Dit blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd onder 1061 huishoudens door onderzoeksbureau GfK.

Vooral lager opgeleiden, mensen met lagere inkomens en huurders maken zich zorgen (allen 28 procent) en denken in de toekomst te moeten bezuinigen op andere uitgaven om de energiekosten te blijven betalen. De financiële situatie van 52 p...

Lees meer
06 Oct 2013
Woning met zonnepanelen aantrekkelijk

44 Procent van de Nederlanders koopt liever een huis met zonnepanelen dan een huis zonder panelen. Een op de drie wil hiervoor best meer betalen, gemiddeld 4000 euro. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van Natuur & Milieu waarvan de uitkomsten zondag in het VARA-programma Vroege Vogels werden gepresenteerd.

Iets meer mensen( 46 procent) denken dat een huis meer waard wordt met zonnepanelen. 30 Procent van hen denkt dat het huis zelfs 5000 euro of meer in waarde stijgt.

'Zonnepanelen verdienen zich dubbel terug. Eigen zonnestroom is goedkoper dan stroom van je energi...

Lees meer
05 Aug 2013
Performance Nederlandse zonnestroomsystemen: gemiddeld 784 kilowattuur/kilowattpiek

Om inzicht te krijgen in de performance van zonnestroomsystemen in Nederland heeft de Stichting Monitoring zonnestroom een analyse uitgevoerd van opbrengstgegevens, verkregen van openbare monitoringsportals. Met deze gegevens is het mogelijk inzicht te krijgen over de kwaliteit van zonnestroomsystemen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en New-Energy-Works. De stichting ontving een opdracht daartoe van Agentschap NL. De analyse betreft gegevens over 2011. Binnenkort wordt een update over 2012 verwacht, zodat uitspraken kunnen worden gedaan over de ontwikkeling van de kwal...

Lees meer
23 Jul 2013
Masteronderzoek Thomas Wissink: 'Zonnepanelen maken huizenverkoop makkelijker'

Bouwkundemasterstudent Thomas Wissink concludeert in zijn afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven dat huizenkopers woningen met zonnepanelen extra aantrekkelijk vinden. Veel mensen zijn zelfs bereid een extra bedrag te betalen voor zonnepanelen, dat vergelijkbaar is met de aanschafprijs van een dergelijk systeem. Meer dan zestig procent van het aantal zonnepanelen zou op daken van koopwoningen staan.

Wissink ondervroeg 227 mensen in de regio Eindhoven of ze de aanwezigheid van zonnepanelen waarderen op het dak van een potentieel koophuis. Wissink voerde het onderzo...

Lees meer
30 Jun 2013
Duurzaam opgewekte elektriciteit per 1 juli 2013 onbeperkt salderen met eigen verbruik

Huidige situatie:
Tot nu toe mag de duurzaam opgewekte elektriciteit maar gedeeltelijk verrekend worden met de elektriciteit die wordt afgenomen van de elektriciteitsleverancier. Verrekening (saldering) betekent dat de hoeveelheid zelf opgewekte elektriciteit die aan het elektriciteitsnet geleverd wordt in mindering mag worden gebracht op dezelfde hoeveelheid elektriciteit die voor eigen verbruik van het elektriciteitsnet wordt afgenomen.

Zo kan op zonnige dagen als er weinig verbruikt wordt het overschot aan met zonnepanelen opgewekte elektriciteit aan het net worden geleverd en kan dit verrek...

Lees meer