Overige nieuwsberichten

06 Oct 2014
CO2 kan diep in de bodem worden opgeslagen

De opwarming van de aarde kan wellicht worden afgeremd door het broeikasgas CO2 800 meter de grond in te pompen. Hier kun je zien hoe dat in z'n werk gaat.

Klimaatveranderingen zijn een feit, en de komende eeuw zal de temperatuur daardoor stijgen en zal het poolijs smelten.

De grootste boosdoener in het verhaal over de opwarming van de aarde is CO2 – een broeikasgas dat onder andere wordt uitgestoten door energiecentrales en verkeer, en dat als een deken over de aarde ligt en energie van de zon tegenhoudt.

Rook ontdaan van CO2

Als de energiecentrales dit CO2 nu uit hun brandstof kunnen verwijd...

Lees meer
31 Aug 2014
Van de zon leven met eigen energieopslag

Sinds kort hangt aan het huis van Hannah Frederiks en Christiaan Beljaars een jaar lang een bijzonder apparaat. Het is een batterij in wasmachine-formaat, die zonne-energie opslaat. Op deze manier kan het stel ook ’s avonds als het donker is, gebruik maken van de stroom die hun zonnepanelen overdag hebben opgewekt.

Het is één van de eerste concrete projecten met het opslaan van energie in een huis waarin permanent gewoond wordt. Volgens kenners is energie-opslag het ei van Columbus voor de doorbraak van duurzame energie. Immers, een groot nadeel aan elektriciteit is dat er nauwelijks technieke...

Lees meer
19 Aug 2014
Lovins: ‘Grootschalige energie-opslag voor zon en windenergie niet nodig’

Amory Lovins, de bekende klimaat- en energiewetenschapper van het Rocky Mountain Institute, zegt dat het helemaal niet nodig is om eerst grootschalige energieopslag te installeren, voordat we op grote schaal hernieuwbare energie kunnen inzetten. Grote fossiele en atoomcentrales zijn volgens hem niet meer nodig als basislast voor een stabiel stroomnet.

Lovins baseert zijn uitspraak op de voorspelbaarheid van zowel de stroomproductie, als de vraag naar stroom. Door slim te schakelen met apparaten die niet continu, of heel precies op een bepaald moment stroom gebruiken, kan de pieklast enorm word...

Lees meer
18 Aug 2014
SMA levert techniek voor werelds grootste pv-dieselhybride elektriciteitssysteem met batterijopslag

Werelds grootste 'pv-diesel hybrid power plant' met batterijopslagsysteem wordt momenteel gebouwd in de Boliviaanse provincie Pando. SMA is geselecteerd als leverancier van de omvormers, haar fuel save controller en nieuw ontwikkelde omvormers met de mogelijkheid van batterijopslag.

De elektriciteitscentrale van circa vijf megawatt gaat jaarlijks zo'n zevenendertig gigawattuur aan stroom opwekken, genoeg voor ongeveer de helft van de bevolking van Pando. De provincie was tot op heden niet aangesloten op het elektriciteitsnet en wekte daardoor alle stroom op met dieselgenerators, daar ...

Lees meer
18 Jul 2014
Stichting Monitoring Zonnestroom: 'Prijs zonnepanelen stabiliseert'

De Stichting Monitoring Zonnestroom stelt op basis van eigen onderzoek dat de prijs van zonnepanelen stabiliseert. De organisatie inventariseert vier keer per jaar welke zonnepanelen, omvormers en complete systemen er te koop zijn op de Nederlandse markt en welke prijzen deze kennen. Ten opzichte van juli 2013 is de gemiddelde prijs van een zonnepaneel volgens de stichting vrijwel gelijk gebleven en ligt nu op 1,06 euro per Wattpiek. Ruim twee jaar geleden, in oktober 2011, was die prijs volgens hen nog 2,29 euro per wattpiek.

Verder komt volgens de stichting ongeveer veertig procent ...

Lees meer
18 May 2014
Alle stroom kan uit zon en wind dankzij energieopslag

Met de inzet van nieuwe technieken voor energieopslag, zoals Power-to-Gas, is het in de toekomst technisch en economisch gezien mogelijk alle benodigde elektriciteit in Nederland op te wekken met zonnepanelen en windmolens. In combinatie met korte- en lange termijn opslag kan duurzame energie daarmee de bestaande elektriciteitscentrales in zijn geheel vervangen, zonder stroomuitval of storingen.

Dat stelt de internationale autoriteit op het gebied van energieopslag, Prof. Dr. Ing. Michael Sterner. Hij is een van de belangrijke sprekers tijdens de conferentie The Solar Future NL 2014, die 27 me...

Lees meer
14 Mar 2014
Nieuw kengetal vastgesteld voor opbrengst zonnepanelen in Nederland

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben in samenwerking met marktpartijen een nieuwe schatting gemaakt voor de hoeveelheid zonnestroom die opgewekt wordt in Nederland. 'Het vorige kengetal was verouderd', aldus Wilfried van Sark. 'Het nieuwe kengetal kan met terugwerkende kracht vanaf 2011 gebruikt worden en is vijfentwintig hoger.'
De resultaten van de analyse van de onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn besproken met een aantal experts uit de markt en aangepast met hun aanvullende gegevens, zodat er nu overeenstemming is over deze resultaten. Deze zijn beschreven in een o...

Lees meer
13 Dec 2013
Wallonië wil netvergoeding van eigenaren zonnepanelen

De Waalse energieregulator (Cwape) wil vanaf 2015 de eigenaars van zonnepanelen laten betalen voor het gebruik van het netwerk. Merkwaardig, daar Vlaanderen eind vorige maand de netvergoeding definitief schrapte doordat het Brusselse hof het beroep tegen een netvergoeding in Vlaanderen honoreerde. De gewesten in Wallonië krijgen binnenkort de bevoegdheid over de distributietarieven voor elektriciteit en gas in handen en dus lanceerde Cwape een consultatieronde in de sector over een overgangsmethodologie voor 2015 en 2016. Daar is de conclusie uitgekomen dat een netvergoeding wenselijk is.

...

Lees meer
06 Dec 2013
Japanners willen zonnepanelen op de maan

Shimizu is de naam van het Japanse architectenbureau dat op de maan een elfduizend kilometer lange rij zonnepanelen wil plaatsen. De koolstof-vrije energie die de panelen opwekken wordt vervolgens teruggestuurd naar de aarde, waar speciale centrales er elektriciteit van maken. 'Robots zullen het werk verrichten op de maan zoals de bodem egaliseren en het uitgraven van harde stukken', aldus het bedrijf, dat meldt dat er ook speciale zonnepanelen vervaardigd moeten worden. Shimizu staat bekend om zijn vergezochte ambities. Zo stelde het bedrijf al eens een hotel in de ruimte voor en kilometers h...

Lees meer