05 February 2019 |

Zonnestroom in Nederland groeit ongekend hard in 2018

5-2-2019

Zonnefabriek had een goed jaar in 2018, maar blijkbaar waren we niet de enigen: De hoeveelheid zonnestroom in Nederland neemt alsmaar sneller toe. We delen graag de cijfers over vorig jaar met u.

Het ‘Nationaal Solar Trendrapport 2019’ is uitgekomen en daarin worden de meest relevante gegevens over zonne-energie in Nederland gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: De vaart zit er goed in! Nog nooit waren er zoveel zonnepanelen in Nederland geplaatst als afgelopen jaar.

Al bij al is er in 2018 zo’n 1,3 GWp (GigaWatt-piek, 1 GWp = 1.000.000 kWp) aan zonnepanelen bijgekomen. Daardoor staat het totaal opgesteld vermogen in Nederland aan het eind van 2018 op zo’n 4,2 GWp. Dat zijn mooie cijfers, ook al is er nog altijd een lange weg te gaan: In 2018 zouden de zonnepanelen allemaal bij elkaar hebben gezorgd voor 3,3% van de totale vraag naar elektriciteit.

Zonneparken

Veel van de zonnepanelen die erbij kwamen, kwamen terecht op de daken van woonhuizen of bedrijven, maar er worden inmiddels ook op grote schaal zogenaamde zonneparken aangelegd op lege stukken land. Een zonnepark aanleggen is natuurlijk een stuk goedkoper dan panelen leggen op allemaal individuele daken, maar er kleeft ook een aantal bezwaren aan. Zo vinden sommige mensen het zonde van de landbouwgrond om er panelen op te plaatsen, hebben omwonenden soms bezwaar tegen het uitzicht op al die rijen panelen, en hebben de netwerkbeheerders er op sommige plekken moeite mee om alle stroom van die parken in hun stroomnetten te absorberen.

Op zich kunnen zonneparken een mooie bijdrage leveren aan de transitie naar hernieuwbare energie, maar aan de andere kant liggen er nog genoeg daken niks te doen die allemaal met panelen bedekt kunnen worden; laten we die eerst volgooien! Daarom houdt Zonnefabriek zich nu nog niet bezig met de grote zonneparken. De grootste die nu in aanbouw is, ligt overigens in Zeeland en heet Scaldia, met een totaal piekvermogen van maar liefst 54,5 MWp (MegaWatt-piek, 1 MWp = 1.000 kWp).


Lekker bezig

We zijn als land lekker bezig dus, maar we zijn er nog niet! Volgens het PBL (Plan Bureau voor de Leefomgeving) komt er de komende jaren nog heel wat bij, zodat we in 2020 zo’n 8 GWp hebben liggen, een verdubbeling in 2 jaar tijd dus. Logischerwijs zou het aandeel zonnestroom in de totale elektriciteit ook verdubbelen, naar zo’n 6,5% (tenzij het stroomverbruik intussen enorm toeneemt door alle elektrische auto’s en warmtepompen die we met z’n allen gaan aanschaffen).

Hoe doen we het in vergelijking met de buurlanden? Duitsland gaan we niet inhalen; daar ligt al meer dan 45 GWp en de jaarlijkse groei is gezond. België daarentegen lag altijd vóór op Nederland, maar het ziet ernaar uit dat dat binnenkort gaat veranderen.

Maar ondanks alle mooie groei zijn we er nog lang niet; u heeft misschien ook al gelezen dat we met dit tempo nog altijd niet onze eigen (door de rechter vastgelegde) nationale doelstelling van 25% CO2 reductie in 2020 ten opzichte van 1990 gaan halen. De schouders eronder dus; wie nog geen panelen op het dak heeft, neem gerust contact met ons op voor een afspraak. En voor alle klanten die wèl al een eigen Zonnefabriek hebben; weet dat het mede dankzij uw installatie is dat we deze mooie groei van duurzame stroom hebben kunnen aanzwengelen: Bedankt daarvoor!

https://www.zonnefabriek.nl/nieuws/zonnestroom-in-nederland-groeit-ongekend-hard-in-2018/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Nieuwsbrief%20februari&utm_campaign=Zonnestroom%20in%20Nederland%20groeit%20ongekend%20hard%20in%202018

Overige nieuwsberichten

05 Feb 2019
Zonnestroom in Nederland groeit ongekend hard in 2018

5-2-2019

Zonnefabriek had een goed jaar in 2018, maar blijkbaar waren we niet de enigen: De hoeveelheid zonnestroom in Nederland neemt alsmaar sneller toe. We delen graag de cijfers over vorig jaar met u.

Het ‘Nationaal Solar Trendrapport 2019’ is uitgekomen en daarin worden de meest relevante gegevens over zonne-energie in Nederland gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: De vaart zit er goed in! Nog nooit waren er zoveel zonnepanelen in Nederland geplaatst als afgelopen jaar.

Al bij al is er in 2018 zo’n 1,3 GWp (GigaWatt-piek, 1 GWp = 1.000.000 kWp) aan zonnepanelen bijgekomen. Daardoor sta...

Lees meer
30 Jan 2019
Nationaal Solar Trendrapport: 1.330 megawattpiek zonnepanelen (4,6 miljoen stuks) geïnstalleerd in 2018

30-01-2019

Nederland heeft in 2018 ten minste 1.330 megawattpiek aan zonnepanelen verwelkomd. 38 procent van deze 4,6 miljoen zonnepanelen is op huizen geïnstalleerd. Dit alles blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport 2019.

Het Nationaal Solar Trendrapport 2019, geproduceerd door Dutch New Energy Research, wordt vandaag gepresenteerd tijdens de Solar Business Day in Bussum.

 

288 wattpiek
Uit het rapport blijkt dat van de 4,6 miljoen zonnepanelen 62 procent in commerciële pv-systemen is gebruikt en 38 procent op daken van huur- en koophuizen is geplaatst. Het gemiddelde zonnepaneelvermo...

Lees meer
29 Jan 2019
Helft sportverenigingen investeert in energietransitie, zonnepanelen op de tweede plaats

29-01-2019

De helft van de Nederlandse sportverenigingen met een eigen accommodatie en/of kantine heeft de afgelopen 5 jaar in duurzaamheid geïnvesteerd. Zonne-energie staat op de tweede plaats na verlichting.

74 procent van de verenigingen die investeerden, deden dit in verlichting; gevolgd door zonnepanelen en/of zonnecollector met 33 procent en isolatie met 27 procent. Dit concludeert het Mulier Instituut. 317 verenigingen uit het MI Verenigingspanel beschikken over een eigen accommodatie en hebben vragen beantwoord over de duurzaamheidsmaatregelen die hun vereniging heeft genomen of van pl...

Lees meer
28 Jan 2019
Wiebes bevestigt: salderingsregeling gehandhaafd tot 1 januari 2021, terugleversubsidie op losse schroeven

28-1-2019

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Kamer gemeld dat de salderingsregeling voor zonnepanelen gehandhaafd blijft tot ten minste 1 januari 2021. Op die datum moet een nieuwe regeling starten.

In de brief aan de Tweede Kamer meldt de minister dat het zijn streven is om aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van het huidige salderen te komen. 'Duidelijkheid op deze termijn is nodig om tijdig een wetswijziging en de implementatie van de nieuwe regeling te kunnen realiseren', aldus Wiebes wiens doel het du...

Lees meer
07 Jan 2019
Zonnepanelen en brand: Kan het nòg veiliger?

7-1-2019

Naar aanleiding van de branden in zonnestroom systemen, kijken we naar wat experts te zeggen hebben over brandveiligheid van zonnepanelen, en welke maatregelen wel en welke niet zinvol zijn.

Terwijl het onderzoek naar de branden in zonnestroom systemen nog niet is afgerond, wordt er al volop gespeculeerd over de mogelijke oorzaken (ook door ons!). De consensus lijkt alvast te zijn dat gebrekkige contacten in de DC (gelijkstroom) kabels de meest waarschijnlijke oorzaak zijn. Hoewel Zonnefabriek gelukkig nog nooit met brand te maken heeft gehad, is het wel zinvol om te kijken naar wat d...

Lees meer
07 Jan 2019
Btw-teruggave zonnepanelen nu termijngebonden

7-1-2019

De termijn waarbinnen consumenten de btw kunnen terugvragen over de aanschaf en installatie van zonnepanelen wordt beperkt tot zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën Menno Snel bekendgemaakt.

Met de btw-teruggave kunnen huiseigenaren honderden euro’s besparen. Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Met de aanpassing is er nu alsnog een termijn van zes maanden gekomen. Dit houdt in dat de bt...


Lees meer