07 January 2019 |

Zonnepanelen en brand: Kan het nòg veiliger?

7-1-2019

Naar aanleiding van de branden in zonnestroom systemen, kijken we naar wat experts te zeggen hebben over brandveiligheid van zonnepanelen, en welke maatregelen wel en welke niet zinvol zijn.

Terwijl het onderzoek naar de branden in zonnestroom systemen nog niet is afgerond, wordt er al volop gespeculeerd over de mogelijke oorzaken (ook door ons!). De consensus lijkt alvast te zijn dat gebrekkige contacten in de DC (gelijkstroom) kabels de meest waarschijnlijke oorzaak zijn. Hoewel Zonnefabriek gelukkig nog nooit met brand te maken heeft gehad, is het wel zinvol om te kijken naar wat de experts vinden van de brandveiligheid van zonnestroom systemen en hoe je die eventueel kunt vergroten.

0,006% kans 
 

Onlangs presenteerden een tweetal experts van SMA hun bevindingen. De eerste bevinding was in elk geval heel geruststellend: In de afgelopen twintig jaar is in Duitsland het percentage zonnestroom systemen dat een schadelijke brand veroorzaakte, niet groter dan 0,006 % (bron: ISE Frauenhofer Institut). Met zo’n lage kans moet je wel erg veel pech hebben om een brand in de zonnepanelen mee te maken!

gesmolten stekkers op het dak door slecht contact


Bij het onderzoek naar de oorzaak van de branden kwamen buiten externe factoren (zoals bliksem) als belangrijkste factor twee soorten fouten naar voren: Fouten vanwege gebrekkige contacten (wat wij ook al dachten) en fouten die vanuit het gebruikte materiaal komen (dus interne fouten in zonnepanelen, optimizers of omvormers). Het is daarom van groot belang om de juiste spullen te gebruiken, èn om het allemaal juist te installeren. Eén mogelijke fout bij de installatie is bijvoorbeeld het op elkaar aansluiten van verschillende typen DC connectoren (stekkers), die niet voor elkaar gemaakt zijn. Zo’n verbinding kan leiden tot slecht contact en daarmee de kans op brand vergroten. Zonnefabriek gebruikt uitsluitend zogenaamde MC4 connectoren voor de verbindingen tussen de panelen.

Rapid Shutdown

Maatregelen om de brandveiligheid verder te vergroten, kwamen ook aan de orde. Zo werd er gesproken over ‘rapid shutdown’ op module niveau: Dit is het principe dat de brandweer, in het geval van brand, met één druk op de knop de zonnepanelen op het dak zo goed als spanningsvrij kan maken. Zonnepanelen produceren altijd spanning wanneer er zonlicht op ze valt, dus daar is niet veel aan te doen (behalve ze helemaal met iets te bedekken). Bij veel zonnepanelen die in een serie geschakeld staan, zoals het geval is bij string omvormers, kan die spanning van de zonnepanelen hoog oplopen, tot enkele honderden Volt. Met een ‘rapid shutdown’ systeem zou je de panelen allemaal in één keer van elkaar los schakelen, waardoor de maximale spanning niet meer dan enkele tientallen Volt bedraagt.

rapid shutdown optimizer van SMA/Tigo


'Rapid shutdown’ is sinds kort in sommige landen, waaronder de Verenigde Staten, verplicht, maar in Europa niet. Om ‘rapid shutdown’ mogelijk te maken, moet er achter elk zonnepaneel iets extra’s worden gemonteerd, zoals een optimizer, of eventueel een micro-omvormer. Daarom wijzen de fabrikanten van optimizers (zoals SolarEdge) en van micro-omvormers (zoals EnPhase) graag op het feit dat hun producten al standaard een vorm van ‘rapid shutdown’ ingebouwd hebben.

Méér of juist minder veilig?

SMA heeft voorheen ook micro-omvormers in het portfolio gehad en biedt tegenwoordig ook optimizers aan, maar toch waren de twee experts niet overtuigd van het nut van ‘rapid shutdown’ om de veiligheid te vergroten. Integendeel, volgens hen werd de veiligheid van een systeem juist verkleind door toevoeging van optimizers. Hun redenering is, dat wanneer je achter elk paneel een optimizer (of micro-omvormer) plaatst, je daarmee twee keer zoveel producten op je dak hebt, waardoor de (weliswaar zeer kleine) kans op een intern defect dat brand zou kunnen veroorzaken, twee keer zo groot wordt. Ook is het zo dat je twee keer zoveel DC verbindingen moet maken (nl. niet alleen maar tussen panelen onderling, maar zowel tussen panelen en optimizers als tussen optimizers onderling), waardoor de kans op een slecht DC contact ook nog eens twee keer zo groot wordt.

Dan blijft natuurlijk de vraag waarom de ‘rapid shutdown’ methode in de V.S. verplicht is, als die niets toevoegt aan de veiligheid? Volgens SMA had dit te maken met historische redenen: In het verleden waren er relatief veel slecht geïnstalleerde systemen in de V.S. die brand veroorzaakten. Als een reactie hierop werden allerlei maatregelen genomen die de indruk gaven dat ze de veiligheid vergrootten, maar eigenlijk niet wezenlijk een verschil maakten. Inmiddels is de zonnepanelenmarkt in de V.S. professioneler geworden en wordt daar net zo goed gewerkt als hier.

Blijven kijken

Interessant, vinden wij. De conclusie is voor ons dat de kans op brand vanuit zonnepanelen in elk geval zeer gering is, maar dat we uiteraard moeten blijven kijken naar eventuele zinvolle manieren om de boel nog veiliger te maken, als die zich aandienen. Voorlopig wachten we eerst nog de uitkomst van het onderzoek naar de branden van afgelopen jaar met spanning af.

https://www.zonnefabriek.nl/nieuws/zonnepanelen-en-brand-kan-het-n%C3%B2g-veiliger/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=januari

Overige nieuwsberichten

05 Feb 2019
Zonnestroom in Nederland groeit ongekend hard in 2018

5-2-2019

Zonnefabriek had een goed jaar in 2018, maar blijkbaar waren we niet de enigen: De hoeveelheid zonnestroom in Nederland neemt alsmaar sneller toe. We delen graag de cijfers over vorig jaar met u.

Het ‘Nationaal Solar Trendrapport 2019’ is uitgekomen en daarin worden de meest relevante gegevens over zonne-energie in Nederland gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: De vaart zit er goed in! Nog nooit waren er zoveel zonnepanelen in Nederland geplaatst als afgelopen jaar.

Al bij al is er in 2018 zo’n 1,3 GWp (GigaWatt-piek, 1 GWp = 1.000.000 kWp) aan zonnepanelen bijgekomen. Daardoor sta...

Lees meer
30 Jan 2019
Nationaal Solar Trendrapport: 1.330 megawattpiek zonnepanelen (4,6 miljoen stuks) geïnstalleerd in 2018

30-01-2019

Nederland heeft in 2018 ten minste 1.330 megawattpiek aan zonnepanelen verwelkomd. 38 procent van deze 4,6 miljoen zonnepanelen is op huizen geïnstalleerd. Dit alles blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport 2019.

Het Nationaal Solar Trendrapport 2019, geproduceerd door Dutch New Energy Research, wordt vandaag gepresenteerd tijdens de Solar Business Day in Bussum.

 

288 wattpiek
Uit het rapport blijkt dat van de 4,6 miljoen zonnepanelen 62 procent in commerciële pv-systemen is gebruikt en 38 procent op daken van huur- en koophuizen is geplaatst. Het gemiddelde zonnepaneelvermo...

Lees meer
29 Jan 2019
Helft sportverenigingen investeert in energietransitie, zonnepanelen op de tweede plaats

29-01-2019

De helft van de Nederlandse sportverenigingen met een eigen accommodatie en/of kantine heeft de afgelopen 5 jaar in duurzaamheid geïnvesteerd. Zonne-energie staat op de tweede plaats na verlichting.

74 procent van de verenigingen die investeerden, deden dit in verlichting; gevolgd door zonnepanelen en/of zonnecollector met 33 procent en isolatie met 27 procent. Dit concludeert het Mulier Instituut. 317 verenigingen uit het MI Verenigingspanel beschikken over een eigen accommodatie en hebben vragen beantwoord over de duurzaamheidsmaatregelen die hun vereniging heeft genomen of van pl...

Lees meer
28 Jan 2019
Wiebes bevestigt: salderingsregeling gehandhaafd tot 1 januari 2021, terugleversubsidie op losse schroeven

28-1-2019

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Kamer gemeld dat de salderingsregeling voor zonnepanelen gehandhaafd blijft tot ten minste 1 januari 2021. Op die datum moet een nieuwe regeling starten.

In de brief aan de Tweede Kamer meldt de minister dat het zijn streven is om aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van het huidige salderen te komen. 'Duidelijkheid op deze termijn is nodig om tijdig een wetswijziging en de implementatie van de nieuwe regeling te kunnen realiseren', aldus Wiebes wiens doel het du...

Lees meer
07 Jan 2019
Zonnepanelen en brand: Kan het nòg veiliger?

7-1-2019

Naar aanleiding van de branden in zonnestroom systemen, kijken we naar wat experts te zeggen hebben over brandveiligheid van zonnepanelen, en welke maatregelen wel en welke niet zinvol zijn.

Terwijl het onderzoek naar de branden in zonnestroom systemen nog niet is afgerond, wordt er al volop gespeculeerd over de mogelijke oorzaken (ook door ons!). De consensus lijkt alvast te zijn dat gebrekkige contacten in de DC (gelijkstroom) kabels de meest waarschijnlijke oorzaak zijn. Hoewel Zonnefabriek gelukkig nog nooit met brand te maken heeft gehad, is het wel zinvol om te kijken naar wat d...

Lees meer
07 Jan 2019
Btw-teruggave zonnepanelen nu termijngebonden

7-1-2019

De termijn waarbinnen consumenten de btw kunnen terugvragen over de aanschaf en installatie van zonnepanelen wordt beperkt tot zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën Menno Snel bekendgemaakt.

Met de btw-teruggave kunnen huiseigenaren honderden euro’s besparen. Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Met de aanpassing is er nu alsnog een termijn van zes maanden gekomen. Dit houdt in dat de bt...


Lees meer